danioł daniel tomczyk
 26 czerwca 2021 roku, godz. 16:51

zastanawiająco niezrozumiałe