Obiecałeś mówić mi wszystko...Teraz [...] – begin cold

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest begin cold — zgromadziliśmy 5 opinii.

Obiecałeś mówić mi wszys­tko... Te­raz już tyl­ko mil­czysz. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 maja 2014, 02:29

Nie mo­ja wi­na że tak pisze­cie, też nie będę sie tłumaczył. 

Nie mo­ja wi­na, że tak to od­bierasz. ;-; wiele osób tak pisze. z resztą tłumaczyć sie nie będe. 

Jest tak na­pisa­na, jak­by jed­nak była kiero­wana do każde­go kto ją przeczyta.
Wys­tar­czy nie pi­sać w dru­giej oso­bie, a unik­niesz niepo­rozu­mień człowieczko 

To nie było do Ciebie człowieku ;-; 

Nic ta­kiego nie obiecy­wałem, na­wet cie nie znam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brill

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]