Obecność drugiej osoby docenimy [...] – ciasteczko

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ciasteczko — zgromadziliśmy 1 opinia.

Obec­ność dru­giej oso­by do­ceni­my do­piero wte­dy, kiedy zos­ta­niemy tak nap­rawdę sa­mi. Kiedy zda­my so­bie sprawę, że nie ma ni­kogo, kto po pros­tu by był.

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 grudnia 2013, 10:57

Nies­te­ty to prawda 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pszczółka007

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]