Nuda to trwonienie życia [...] – Colinas

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Colinas — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nu­da to trwo­nienie życia na włas­ne życze­nie.

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 października 2015, 22:47

od­ro­bina nu­dy ni­komu nie za­wadzi, lecz w nad­mia­rze życie skraca

serdeczności:)) 

De­mony lu­bują się w te­go rodza­ju ''wenie''
Cieka­wa myśl , inspiruje 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza