nostalgią znaczą sklepienie zbłąkane istnienia w [...] – Papużka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Papużka — zgromadziliśmy 5 opinii.

nos­talgią znaczą sklepienie
zbłąka­ne istnienia
w od­mien­nych światach

sa­mot­ny lot ptaka
i uwięź roz­postar­tych skrzydeł
na pod­nieb­nych szla­kach

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 stycznia 2018, 09:02

Na wol­ności pa­pużki to często ga­tunek zag­rożony :-) 

:) 

Świat z lo­tu... Ptaszyn­ki. ;)
Ład­ne. :)) 

E tam, na­wet skow­ronki lu­bią śpiewać w stadzie, a widziałem ich piękne duety na Bes­kidzkim niebie, mie­szkają skrom­nie pod tu­tej­szą miedzą, wycho­wując ko­lej­ne po­kole­nia na­nieb­nych śpiewaków, do których tak lu­bimy wychodzić zwłaszcza [...] — czytaj całość

Pa­pużko, lot­na duszyczko...cieka­wy mi­nima­lizm :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]