nostalgią znaczą sklepienie zbłąkane istnienia w [...] – Papużka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Papużka — zgromadziliśmy 5 opinii.

nos­talgią znaczą sklepienie
zbłąka­ne istnienia
w od­mien­nych światach

sa­mot­ny lot ptaka
i uwięź roz­postar­tych skrzydeł
na pod­nieb­nych szla­kach

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 stycznia 2018, 09:02

Na wol­ności pa­pużki to często ga­tunek zag­rożony :-) 

:) 

Świat z lo­tu... Ptaszyn­ki. ;)
Ład­ne. :)) 

E tam, na­wet skow­ronki lu­bią śpiewać w stadzie, a widziałem ich piękne duety na Bes­kidzkim niebie, mie­szkają skrom­nie pod tu­tej­szą miedzą, wycho­wując ko­lej­ne po­kole­nia na­nieb­nych śpiewaków, do których tak lu­bimy wychodzić zwłaszcza [...] — czytaj całość

Pa­pużko, lot­na duszyczko...cieka­wy mi­nima­lizm :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 23:23M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:17Papużka do­dał no­wy tek­st Sobą upycham dziury po [...]

dzisiaj, 22:57IKON sko­men­to­wał tek­st Martwa cisza nas­ta­nie

dzisiaj, 22:57szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:54szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:38dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:33dark smurf do­dał no­wy tek­st nigdy dru­gi

dzisiaj, 20:51Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2