silvershadow __
 21 sierpnia 2022 roku, godz. 14:05

Koło się zamyka i na nowo otwiera.