Nikt nie uszczęśliwi Cię [...] – Fresco

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Fresco — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nikt nie uszczęśli­wi Cię tak jak Ty sam.

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 października 2018, 20:24

Adaś Miau­czuński w os­tatnim fil­mie Ko­ter­skiego próbu­je sam so­bie zro­bić lo­da i na­wet gdy­by mu się udało, to jed­nak ja wolę, aby tą piękną miłość fi­zyczną czy­nić z ko­bietą. Na pew­no są mo­men­ty kiedy trze­ba pos­ta­wić na siebie, ale ge­neral­nie żyje­my, żeby życie przeżyć z płcią prze­ciwną, a wszys­tkie in­ne sy­tuac­je są mar­gi­nesem i często mar­gi­nesem niepożąda­nym . 

Eeee tam. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]