Nikt nie uszczęśliwi Cię [...] – Fresco

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Fresco — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nikt nie uszczęśli­wi Cię tak jak Ty sam.

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 października 2018, 20:24

Adaś Miau­czuński w os­tatnim fil­mie Ko­ter­skiego próbu­je sam so­bie zro­bić lo­da i na­wet gdy­by mu się udało, to jed­nak ja wolę, aby tą piękną miłość fi­zyczną czy­nić z ko­bietą. Na pew­no są mo­men­ty kiedy trze­ba pos­ta­wić na siebie, ale ge­neral­nie żyje­my, żeby życie przeżyć z płcią prze­ciwną, a wszys­tkie in­ne sy­tuac­je są mar­gi­nesem i często mar­gi­nesem niepożąda­nym . 

Eeee tam. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na