Nikt nie uszczęśliwi Cię [...] – Fresco

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Fresco — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nikt nie uszczęśli­wi Cię tak jak Ty sam.

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 października 2018, 20:24

Adaś Miau­czuński w os­tatnim fil­mie Ko­ter­skiego próbu­je sam so­bie zro­bić lo­da i na­wet gdy­by mu się udało, to jed­nak ja wolę, aby tą piękną miłość fi­zyczną czy­nić z ko­bietą. Na pew­no są mo­men­ty kiedy trze­ba pos­ta­wić na siebie, ale ge­neral­nie żyje­my, żeby życie przeżyć z płcią prze­ciwną, a wszys­tkie in­ne sy­tuac­je są mar­gi­nesem i często mar­gi­nesem niepożąda­nym . 

Eeee tam. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]