Nigdy nie myślałam, że [...] – 2010

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest 2010 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nig­dy nie myślałam, że znajdę ko­goś z kim będę chciała spędzić całe życie.

A jed­nak tu­taj jes­teś. Nie ideal­ny, nie per­fekcyj­ny - po pros­tu Ty, ten jedyny.

Дякую Тобі за те, що Ти є. Мій О. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 kwietnia 2016, 23:44

Oj tak. Szczęście to za mało po­wie­dziane ;) Bar­dzo dziękuję :) również pozdrawiam 

Miło widzieć, jak szczęście uno­si się w Two­jej atmosferze!
Poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 17:42truman sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

dzisiaj, 17:41truman do­dał no­wy tek­st nie pij

dzisiaj, 17:38M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:38M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 14:33M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 13:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 11:22piórem2 do­dał no­wy tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 11:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]