Nigdy nie myślałam, że [...] – 2010

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest 2010 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nig­dy nie myślałam, że znajdę ko­goś z kim będę chciała spędzić całe życie.

A jed­nak tu­taj jes­teś. Nie ideal­ny, nie per­fekcyj­ny - po pros­tu Ty, ten jedyny.

Дякую Тобі за те, що Ти є. Мій О. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 kwietnia 2016, 23:44

Oj tak. Szczęście to za mało po­wie­dziane ;) Bar­dzo dziękuję :) również pozdrawiam 

Miło widzieć, jak szczęście uno­si się w Two­jej atmosferze!
Poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 14:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

dzisiaj, 13:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:19fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]

dzisiaj, 09:54Loisentaz do­dał no­wy tek­st Terramizm