Nigdy byś nie był, [...] – Smurf007

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Smurf007 — zgromadziliśmy 14 opinii.

Nig­dy byś nie był, gdyś to zaplanował.

in­sp. Bys­try 

myśl
zebrała 57 fiszek • 10 września 2015, 22:55

oj To­mek, się tu roz­sy­pałeś.. chy­ba se ku­pie na ciebie widły ;P 

In­spek­tor - to ta­kie ważne sta­nowis­ko, a pse­donim Bys­try - to już nie pogadasz. 

A co tu trud­ne­go do rozumienia? 

Mnie się po­doba i już. 

za­pis niezręczny, prze­myśl to, jeśli prze­myśleć zechcesz 

Pros­te a trudne.:) 

:)

do­piszę ;) 

mi to nie wadzi tyl­ko zas­koczo­ny byłem ;) 

lek­ko edy­towałem ;)
skrop­liła się myśl 

hmm...;) 

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]