Nigdy byś nie był, [...] – Smurf007

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Smurf007 — zgromadziliśmy 14 opinii.

Nig­dy byś nie był, gdyś to zaplanował.

in­sp. Bys­try 

myśl
zebrała 57 fiszek • 10 września 2015, 20:55

oj To­mek, się tu roz­sy­pałeś.. chy­ba se ku­pie na ciebie widły ;P 

In­spek­tor - to ta­kie ważne sta­nowis­ko, a pse­donim Bys­try - to już nie pogadasz. 

A co tu trud­ne­go do rozumienia? 

Mnie się po­doba i już. 

za­pis niezręczny, prze­myśl to, jeśli prze­myśleć zechcesz 

Pros­te a trudne.:) 

:)

do­piszę ;) 

mi to nie wadzi tyl­ko zas­koczo­ny byłem ;) 

lek­ko edy­towałem ;)
skrop­liła się myśl 

hmm...;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Często górno­lot­ne myśli są [...]