Uzjel
 10 kwietnia 2022 roku, godz. 23:56

Cieszy mnie Twój optymizm.
I pamiętaj, jestem z Tobą w niedoli...