Nie wystarczy kochać, trzeba [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 14 opinii.

Nie wys­tar­czy kochać, trze­ba jeszcze po 
kochać.

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 listopada 2018, 10:40

U mnie nie słychać. ;) 

li­la nie zawodzi 

i przed 

Co to za przy­padek??? Ja­kiś wyjątek? :) 

nic, w tym wy­pad­ku nie za­leży od przed 

Dużo za­leży od przed. ;)
Dob­rej no­cy Pa­niom. :)) 

ładna
no­wa, kwad­ra­towa od­miana różyczki 

¤~}~~ 

wrzu­cisz trochę kwiatków? 

u mnie w og­rodzie niestety
pozamiatane 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]