Nie usłyszy już nigdy [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 4 opinie.

Nie usłyszy już nig­dy piękne­go śpiewu skowronka.
Zja­dana przez niego ziem­nia­cza­na ston­ka.

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 września 2017, 13:16

Czy­li po­między skow­ronkiem, a stonką... jest che­mia. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

środ­ki ochro­ny roślin, naj­pierw zjadły ś p i e w , a po­tem stonkę...

odporność 

Przykład tok­sycznej re­lac­ji... ;)
os­tatnia piosenka...
Fajne.
Poz­dra­wiam. :)) 

... trochę przewrotne...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 22:11.Rodia sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 22:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 22:05Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 22:01cyt.adela sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 21:57Naja sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 21:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 21:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa