Nie usłyszy już nigdy [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 4 opinie.

Nie usłyszy już nig­dy piękne­go śpiewu skowronka.
Zja­dana przez niego ziem­nia­cza­na ston­ka.

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 września 2017, 13:16

Czy­li po­między skow­ronkiem, a stonką... jest che­mia. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

środ­ki ochro­ny roślin, naj­pierw zjadły ś p i e w , a po­tem stonkę...

odporność 

Przykład tok­sycznej re­lac­ji... ;)
os­tatnia piosenka...
Fajne.
Poz­dra­wiam. :)) 

... trochę przewrotne...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]