Nie usłyszy już nigdy [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 4 opinie.

Nie usłyszy już nig­dy piękne­go śpiewu skowronka.
Zja­dana przez niego ziem­nia­cza­na ston­ka.

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 września 2017, 13:16

Czy­li po­między skow­ronkiem, a stonką... jest che­mia. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

środ­ki ochro­ny roślin, naj­pierw zjadły ś p i e w , a po­tem stonkę...

odporność 

Przykład tok­sycznej re­lac­ji... ;)
os­tatnia piosenka...
Fajne.
Poz­dra­wiam. :)) 

... trochę przewrotne...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 20:59szpiek sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mnie kochają bo [...]

dzisiaj, 20:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:24olka1010 do­dał no­wy tek­st Przekleństwem nasze­go życia jest [...]

dzisiaj, 19:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nic nam nie zro­bią, [...]

dzisiaj, 17:58róż li­la sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mnie kochają bo [...]

dzisiaj, 17:46szpiek sko­men­to­wał tek­st Minister An­tek

dzisiaj, 17:05filutka sko­men­to­wał tek­st Ciekawe, czy w niebie [...]

dzisiaj, 17:00IKON sko­men­to­wał tek­st Czasami wys­tar­czy się zat­rzy­mać, [...]