Nie to tylko takie [...] – Caramello

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Caramello — zgromadziliśmy 3 opinie.

Nie to tyl­ko ta­kie głośno wy­powie­dziane tak.

myśl
zebrała 30 fiszek • 19 grudnia 2010, 23:22

Ro­zumiem. Cza­sami mówiąc nie myśli­my zu­pełnie od­wrot­nie, z oba­wy przed reak­cją otocze­nia. Jed­nak nie ge­nera­lizo­wałbym w tej kwes­tii. O, gdy­byś do­dała cza­sami, al­bo by­wa, że... to zgodziłbym się w całości.
Pozdrawiam. 

Po co
waćpanie
tak wy­razy oddzielasz?
Nie le­piej użyć
znaków interpunkcyjnych?

Za­leży jak na to spoj­rzeć - wszys­tko ma swoją drugą stronę me­dalu. Dla mnie tak właśnie jest - ko­niec krop­ka. Dos­ko­nale wiem, że zap­rzeczałam cho­ciaż tak bar­dzo cze­goś chciałam i cier­piałam z po­wodu niedo­myślności osób tak mi blis­kich, które po­dob­no po­win­ny wie­dzieć o mnie wszys­tko. Mam nadzieję, że mnie zrozumiałeś. 

ryzykowne
brzmi jak pier­wsza zasada
w ko­dek­sie gwałciciela 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

truman

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]