Nieświadomie wypieram dążenie do [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 1 opinia.

Nieświado­mie wy­pieram dążenie do by­cia kimś, jed­nocześnie świado­mie zap­rzeczam by­ciu sobą.

myśl • 12 stycznia 2019, 11:08

jak śpiewa organek:
"war­to być kimś, ale czy sobą?"
al­bo bisz:
"każdy chce być kiś, ja wolę być sobą"

ja uważam, że
naj­pierw mu­sisz stać się kimś, by móc szu­kać siebie
a gdy już Siebie od­naj­dziesz, sta­niesz się Kimś 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]