Nieświadomie wypieram dążenie do [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 1 opinia.

Nieświado­mie wy­pieram dążenie do by­cia kimś, jed­nocześnie świado­mie zap­rzeczam by­ciu sobą.

myśl • 12 stycznia 2019, 12:08

jak śpiewa organek:
"war­to być kimś, ale czy sobą?"
al­bo bisz:
"każdy chce być kiś, ja wolę być sobą"

ja uważam, że
naj­pierw mu­sisz stać się kimś, by móc szu­kać siebie
a gdy już Siebie od­naj­dziesz, sta­niesz się Kimś 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny