Niestety... ale najistotniejsze są te [...] – Duch_Sumienia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Duch_Sumienia — zgromadziliśmy 4 opinie.

Niestety...
ale na­jis­totniej­sze są te słowa... niewy­powie­dziane nig­dy.

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 lipca 2016, 02:30

weź, ale weź ;p 

Weź, weź.. nic nie da­waj. ;p 

:D no wiesz co... za to nies­te­ty dam chy­ba męskiego focha :D 

Muszę się zgodzić, nies­te­ty. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kszyszunia

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]