Nie rezygnuj zbyt szybko...może [...] – teee

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest teee — zgromadziliśmy 1 opinia.

Nie re­zyg­nuj zbyt szyb­ko...może to jest Two­je przez­nacze­nie...

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 września 2011, 20:35

Sko­ro coś jest ni­by naszym przez­nacze­niem, to i tak wcześniej czy później nas to do­sięgnie, nieza­leżnie od naszych de­cyz­ji (przy­naj­mniej tak ro­zumiem po­wyższe pojęcie). Więc myśl ta wy­daje mi się być nieco [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

altwelt7

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 16:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:28Michaelowa sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:27fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEDZIELA

dzisiaj, 15:22Moon G do­dał no­wy tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:17róż li­la do­dał no­wy tek­st gdy zab­raknie słów

dzisiaj, 12:25zofija do­dał no­wy tek­st Najlepszym do­wodem na is­tnienie [...]