Nie razi mnie brudna [...] – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 13 opinii.

Nie ra­zi mnie brud­na podłoga czy kurz na ko­modzie w Twym do­mu. Męczy mnie nieład w ser­cu i bałagan sprzecznych prze­konań.

De­dyko­wane.

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 sierpnia 2017, 10:13

Za­cytuję pewną opi­nię na mój te­mat: "poeta tyl­ko, głowa nie ta".
A tak szczerze, to ja nie wiem czy będzie ze mnie praw­dzi­wy poeta i czy za ja­kiś czas te­go ob­sza­ru tworze­nia nie opuszczę. 

Bo­lo jeśli Ci się ten łeb kiedyś os­tudzi, widzę dużą szansę, że wyj­dziesz jeszcze na ludzi. 

Mogę po­wycierać podłogę i zro­bić porządek w głowie. Uwiel­biam porzad­ki. Po­lecam :) 

Na pier­wsze - ćwicze­nie sa­moświado­mości, gra­nic, ko­muni­kac­ji bez ba­rier, wiary w siebie.
Na dru­gie - dystans. 

A i co po­lecasz na kurz i brudną podłogę? 

Co po­lecasz na nieład w ser­cu i bałagan sprzecznych przekonań? 

Bo­lo jas­ne że tak :) rację masz :) dziś bez wina?:) 

Niektórzy mają ste­ryl­ne mie­szka­nia i bałagan w życiu. 

Też ważne.
Ale jed­no ge­neru­je drugie:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 08:02giulietka sko­men­to­wał tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 05:43giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

dzisiaj, 05:31giulietka do­dał no­wy tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk