Nie pukaj do kolejnych [...] – szukajacyaniola

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szukajacyaniola — zgromadziliśmy 4 opinie.

Nie pu­kaj do ko­lej­nych drzwi, nie za­mykając wcześniej­szych.

myśl
zebrała 86 fiszek • 18 lutego 2011, 13:01

święta prawda 

prze­ciąg zaw­sze gro­zi za­pale­niem emoc­jo­nal­nych stanów ... choć często szu­kamy tych nie dom­kniętych drzwi aby wrócić do niedo­pełnionej, choć pew­nej przeszłości ... 

Dob­rze powiedziane 

Aby coś można roz­począć no­wego, na­leży za­kończyć naj­pierw to co wcześniej roz­poczęte było..- tak ja to rozumie.. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szisza

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos