Nie poznałam prawdziwych przyjaciół, [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nie poz­nałam praw­dzi­wych przy­jaciół, ale wiem że by­li, bo próbo­wali mnie poz­nać..

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 sierpnia 2017, 23:39

Na fb wyświet­lił mi się ob­ra­zek i tak ja­koś mi się sko­jarzyło z Twoim nic­kiem tu­taj, więc pod­syłam na­miary bez­pośred­nio do źródła:

https://jon-foster.deviantart.com/art/Marsh-325664444 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Trzykropek

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***