Nie popełnia się samobójstw [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 4 opinie.

Nie po­pełnia się sa­mobójstw dla wie­czności zbawienia.

in­sp.zo­fija

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 listopada 2018, 15:14

Mnie miłość nowa. 

mnie strach przed piekłem pow­strzy­mał ileś lat te­mu :P. 

Zwyk­le nie, ale nig­dy nic nie wiado­mo. ;)
Ktoś kiedyś wyb­rał śmierć właśnie w tym ce­lu. :)
Poz­dra­wiam. :)) 

Po­pełniając nie myślą o tym... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]