Nie popełnia się samobójstw [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 3 opinie.

Nie po­pełnia się sa­mobójstw dla wie­czności zbawienia.

in­sp.zo­fija

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 listopada 2018, 14:14

mnie strach przed piekłem pow­strzy­mał ileś lat te­mu :P. 

Zwyk­le nie, ale nig­dy nic nie wiado­mo. ;)
Ktoś kiedyś wyb­rał śmierć właśnie w tym ce­lu. :)
Poz­dra­wiam. :)) 

Po­pełniając nie myślą o tym... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja