(Nie)Polityczna bez­myśl nr 12 [...] – Theo Valenty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Theo Valenty — zgromadziliśmy 0 opinii.

(Nie)Po­lityczna bez­myśl nr 12 wy­nikająca z ob­serwac­ji życia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W naszym prześlicznym kra­ju ludzie myślący są w mniej­szości po­mimo, że "myśle­nie nie boli".
Sam nie wiem do której gru­py się za­liczam, więc na wszel­ki wy­padek piszę *bez­myśli*.

myśl • 15 listopada 2017, 16:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 07:46zofija sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

dzisiaj, 07:24silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

dzisiaj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

dzisiaj, 06:29giulietka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 06:16cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 02:14Moon G do­dał no­wy tek­st Mersiles

wczoraj, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć