(Nie)Polityczna bez­myśl nr 12 [...] – Theo Valenty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Theo Valenty — zgromadziliśmy 0 opinii.

(Nie)Po­lityczna bez­myśl nr 12 wy­nikająca z ob­serwac­ji życia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W naszym prześlicznym kra­ju ludzie myślący są w mniej­szości po­mimo, że "myśle­nie nie boli".
Sam nie wiem do której gru­py się za­liczam, więc na wszel­ki wy­padek piszę *bez­myśli*.

myśl • 15 listopada 2017, 16:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:12szpulka sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

dzisiaj, 15:47yestem sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 15:43yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy chce być lek­cją [...]

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

dzisiaj, 15:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]