Nie narzekaj na klatkę [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nie narze­kaj na klatkę w której jes­teś kluczem.

ludzka men­talność.

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 marca 2019, 16:37

Nie wiem, po­dob­no to się czu­je. :P
Dob­ra­noc. :)) 

skąd ni­by ja mam wie­dzieć yes­tem. ;)
nie wiem, nie spraw­dzałam oszi. ;) 

Jeśli kla­tek jest cała ma­sa, to klucznik z mas­te­rem znaj­du­je wol­ność w jed­nej z tych najciaśniejszych.;) 

Już pra­wie zna­lazłem, tyl­ko nie wiem, czy dobrze...
Ty mi po­wiedz. :P
Dob­ra­noc. :)) 

Może pot­rze­bujesz... Oku­larów? ^^
Miłego yestem. 

Nie narze­kam, szu­kam... dziur­ki... :P:D
Miłego po­połud­nia. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]