Nie narzekaj na klatkę [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nie narze­kaj na klatkę w której jes­teś kluczem.

ludzka men­talność.

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 marca 2019, 17:37

Nie wiem, po­dob­no to się czu­je. :P
Dob­ra­noc. :)) 

skąd ni­by ja mam wie­dzieć yes­tem. ;)
nie wiem, nie spraw­dzałam oszi. ;) 

Jeśli kla­tek jest cała ma­sa, to klucznik z mas­te­rem znaj­du­je wol­ność w jed­nej z tych najciaśniejszych.;) 

Już pra­wie zna­lazłem, tyl­ko nie wiem, czy dobrze...
Ty mi po­wiedz. :P
Dob­ra­noc. :)) 

Może pot­rze­bujesz... Oku­larów? ^^
Miłego yestem. 

Nie narze­kam, szu­kam... dziur­ki... :P:D
Miłego po­połud­nia. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]