Nie ma to jak [...] – Fallina

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Fallina — zgromadziliśmy 0 opinii.

Nie ma to jak "na jed­ne­go" dri­neczka w srod­ku ty­god­nia.
A poz­niej za­miast spac pi­jane mys­li chodza po glowie.
Zas­ta­nawiam sie czy odej­dziesz tej zi­my, al­bo przyszlej wios­ny al­bo kiedy­kol­wiek, czy bedziesz miala od­wa­ge raz na zaw­sze zam­knac roz­dzial pod ty­tulem mo­jego imienia.
Zas­ta­nawiam sie co bym zro­bila gdy­bys kiedys zechciala wro­cic. Gdzie za­ciera sie gra­nica mie­dzy mi­los­cia a bra­kiem sza­cun­ku do sa­mego siebie. Lat­wo jest za­pom­niec o swo­jej god­nosci I byc na kaz­de ski­nienie pal­ca dru­giej oso­by. Zas­ta­nawiam sie czy wyb­ra­labym Ciebie czy siebie.

Chy­ba za­miast mys­lec o glu­potach po­win­nam po­mys­lec czy w pra­cy wciaz czuc bedzie ode mnie whis­ky...

myśl • 30 października 2018, 22:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fallina

Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]