Nie ma problemu bez [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 27 opinii.

Nie ma prob­le­mu bez wyjścia. Chodzi o to, że wyjście to nie zaw­sze drzwi.

myśl dnia z 30 lipca 2017 roku
zebrała 23 fiszki • 29 lipca 2017, 20:53

W do­bie in­terne­tu to trud­niej­sza spra­wa , to nikt in­ny tyl­ko CI za­muro­wani mają naj­więcej do za­suge­rowa­nia , in­ternet ideal­nie odsłania bo­wiem niewyk­ształco­ne wnętrze 

Niektórych za­muro­wywa­no i... po prob­le­mie. ;)
Gra­tulac­je. :)) 

naj­lep­szy byłby pod­kop al­bo prze­piłowa­nie kratek 

Fak­tycznie, drzwi nie są żad­nym wyjściem. 

dob­rze, że jes­teś jeszcze tu­taj, można się czymś zachwy­cić, świet­na myśl :) 

''Nie co­fa się kto się związał z gwiazdami'' 

Uścis­ki Ela :)
Co by nie było, wzrusze­nia zwyk­le do­padają mnie tutaj.. 

Świet­ne ujęcie za­gad­nienia :-)))

Naj­ważniej­sze, że jest ja­kieś wyjście. Myślę, że to w głównej mie­rze jest pod­stawą nadziei.

Uścis­ki ser­deczne :-))) 

ło wefszyskim 

we no opowidz 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]