Nie ma problemu bez [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 27 opinii.

Nie ma prob­le­mu bez wyjścia. Chodzi o to, że wyjście to nie zaw­sze drzwi.

myśl dnia z 30 lipca 2017 roku
zebrała 23 fiszki • 29 lipca 2017, 20:53

W do­bie in­terne­tu to trud­niej­sza spra­wa , to nikt in­ny tyl­ko CI za­muro­wani mają naj­więcej do za­suge­rowa­nia , in­ternet ideal­nie odsłania bo­wiem niewyk­ształco­ne wnętrze 

Niektórych za­muro­wywa­no i... po prob­le­mie. ;)
Gra­tulac­je. :)) 

naj­lep­szy byłby pod­kop al­bo prze­piłowa­nie kratek 

Fak­tycznie, drzwi nie są żad­nym wyjściem. 

dob­rze, że jes­teś jeszcze tu­taj, można się czymś zachwy­cić, świet­na myśl :) 

''Nie co­fa się kto się związał z gwiazdami'' 

Uścis­ki Ela :)
Co by nie było, wzrusze­nia zwyk­le do­padają mnie tutaj.. 

Świet­ne ujęcie za­gad­nienia :-)))

Naj­ważniej­sze, że jest ja­kieś wyjście. Myślę, że to w głównej mie­rze jest pod­stawą nadziei.

Uścis­ki ser­deczne :-))) 

ło wefszyskim 

we no opowidz 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:08Felicity For­now do­dał no­wy tek­st Życie jest kruche jak [...]

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***