Nie ma nas pod [...] – shadeex

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest shadeex — zgromadziliśmy 0 opinii.

Nie ma nas pod po­wieka­mi zwodzo­nych mostów, tęskni­my po­całun­ka­mi do deszczu, niech znaj­dzie nas stęsknionych siebie na us­tach wiat­ru, wtu­lonych w me­lodię miłości, jak w od­dechu. Niech miłość znaj­dzie nas sa­ma.

myśl
zebrała 66 fiszek • 4 listopada 2012, 21:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

shadeex

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

wczoraj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

wczoraj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

wczoraj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

wczoraj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

wczoraj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

wczoraj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]