Nie ma gorszego bólu, [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 16 opinii.

Nie ma gor­sze­go bólu, kiedy nag­le pod wpływem ja­kiejś sytuacji,
sta­jesz się kimś, ko­go nie chciałbyś nig­dy w so­bie poz­nać.

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 stycznia 2018, 09:08

Oj , bo to niepożąda­na zna­jomość, masz rację Elu :) 

Znam to po­mimo te­go, że nie chcę.. 

Miło Cię widzieć i równie miło czy­tać Eufe­mio ;) 

Prze­piękne. Z dru­giej stro­ny, to ten ból spra­wia dys­komfort z którym al­bo trze­ba żyć i się męczyć, al­bo wy­korzys­tać to do prze­miany siebie, do wzros­tu.....i dzięko­wać w ser­cu za ob­ja­wienia naszych ograniczeń, [...] — czytaj całość

Dokład­nie tak Iwon­ko, dziękuję i wza­jem­nie Miłeo wie­czo­ru :) 

To wi­na sy­tuac­ji... cza­sem jest ak­cja... reak­cja przy złym ka­tali­zatorze, całe szczęście, że no­wy dzień da­je no­we siły i możli­wość zmian
Pozdrawiam 

Ty nie mu­sisz, ale ja mam... zabójcze spoj­rze­nie. :P:D ha ha ha 

ha ha no dzięki, mówisz, żeby wyrzu­cić lus­tra, jak chcę nie przeżyć za­wału :P 

Tak... kiedyś na­baz­grałem coś o człowieku, który nag­le zo­baczył swo­je od­bi­cie w kałuży... daw­ne dzieje.
Miłego wie­czor­ku. :)) 

tyl­ko tak Ci się wydaje 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

dzisiaj, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć