Niektórzy jedynie w snach [...] – Kasik

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Kasik — zgromadziliśmy 32 opinie.

Niektórzy je­dynie w snach są w sta­nie wyjść nap­rze­ciw miłości.

myśl
zebrała 54 fiszki • 5 lipca 2013, 14:02

O, dziękuję! :) 

Cu­dow­na myśl! 

Tak, to praw­da :) 

No właśnie, a że Pol­ska piękna jest, to i wiele do zwie­dze­nia jest :D 

Po­jadę so­bie pew­nie gdzie tyl­ko będę chciała i mąż mi do te­go nie potrzebny!:D 

Ewe­lina, na ko­niec Pol­ski to i bez męża można jechać, po co na niego cze­kać :D 

;) 

Oh, śniło mi się śniło niejed­no, ale już nie pamiętam:D 

Och, daj spokój... nig­dy Ci się nie śniło, że poz­nasz przys­tojne­go, szar­man­ckiego mężczyznę
z kaczką w avatarze? 

Może:) muszę chy­ba so­bie sny za­pisy­wać, żeby po­tem spraw­dzać czy się spełniły:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 15:30dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2