Niektórzy czasem zapominają się [...] – Sedah1994

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sedah1994 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Niektórzy cza­sem za­pomi­nają się i próbują cze­goś więcej we włas­nym życiu, lecz ten wspa­niały świat szyb­ko przy­pomi­na im, gdzie w nim ich miej­sce. Często jed­nak lek­cja bar­dziej przy­pomi­na karę, a świat ka­ta, za­miast nau­czy­ciela.

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2014, 21:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sedah1994

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 17:48róż li­la sko­men­to­wał tek­st ostatni etap tęskno­ty: gdy [...]

dzisiaj, 17:41Si.si do­dał no­wy tek­st listownik

dzisiaj, 17:33Whitename do­dał no­wy tek­st Narealina

dzisiaj, 17:31LenaK do­dał no­wy tek­st wygodnie jest myśleć w [...]

dzisiaj, 17:31natalia(__ups do­dał no­wy tek­st Jasne je­den in­te­ligen­tny brał [...]

dzisiaj, 17:25PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Międzyświat

dzisiaj, 17:25Jakuss sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie czu­jesz się [...]

dzisiaj, 17:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st ostatni etap tęskno­ty: gdy [...]

dzisiaj, 17:21LenaK sko­men­to­wał tek­st Bywa, że siły dość, [...]

dzisiaj, 17:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pomaluj świat pasją, to [...]