Victoria Angel
 10 kwietnia 2022 roku, godz. 15:32

Myślę, że poprzez ułomność uczymy się cierpliwości w tych zawiłości.