Nie da się przygotować [...] – 2010

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest 2010 — zgromadziliśmy 1 opinia.

Nie da się przy­goto­wać na odejście ko­goś ko­go kochasz...
... a prze­cież prędzej czy później każdy od­chodzi

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 sierpnia 2018, 21:15

Mam in­ne doświad­cze­nie, czy­li da się przy­goto­wać, jeśli jest czas, który zwłaszcza bo­leśnie nas przy­goto­wuje, wte­dy to odejście jest bar­dzo wycze­kiwa­ne i przy­nosi ulgę wszys­tkim zainteresowanym. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy

Aktywność

wczoraj, 23:36Thé vert sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:48BellsSs do­dał no­wy tek­st Miód

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

wczoraj, 21:56Lilala sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]