Nie da się przygotować [...] – 2010

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest 2010 — zgromadziliśmy 1 opinia.

Nie da się przy­goto­wać na odejście ko­goś ko­go kochasz...
... a prze­cież prędzej czy później każdy od­chodzi

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 sierpnia 2018, 21:15

Mam in­ne doświad­cze­nie, czy­li da się przy­goto­wać, jeśli jest czas, który zwłaszcza bo­leśnie nas przy­goto­wuje, wte­dy to odejście jest bar­dzo wycze­kiwa­ne i przy­nosi ulgę wszys­tkim zainteresowanym. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 19:36doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:24Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:13doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:12doremi sko­men­to­wał tek­st moim

dzisiaj, 19:08danioł do­dał no­wy tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 19:08danioł sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

dzisiaj, 18:30Cambel do­dał no­wy tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 18:16Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:49Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia