Nie czekaj, aż życie [...] – Mateusz Sawczuk

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Mateusz Sawczuk — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nie cze­kaj, aż życie się zacznie, tyl­ko sam zacznij żyć!

Don't wait for li­fe to co­me, start li­ving right away!

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 stycznia 2012, 22:47

Większość ludzi ma te słowa w głowie i nie pot­rze­buje, żeby ktoś im je pow­tarzał.


Naj­gor­sze jest to, że jak wszys­tko się ciągle zmienia, to tra­cisz pew­ność co do te­go, jak CHCIAŁBYŚ żyć.

A po­tem w ogóle zas­ta­nawiasz się, czy chciałbyś. 

Nie wszys­tkie słowa przyj­mu­jemy od ra­zu, niektóre od­rzu­camy z całą sta­now­czością... Ale by­wa, że po pew­nym cza­sie pow­ra­camy do nich i uz­na­jemy za słuszne.

By­wa też tak, że niektóre słowa od początku uz­na­jemy za praw­dzi­we, ale po później za­pomi­namy o nich i żyje­my jak­by na przekór...

Wielu z nas mogłoby po­wie­dzieć, pa­raf­ra­zując słowa kla­syka: Nie żyję tak jak chcę, choć wiem, jak chciałbym żyć. 

I ilu Ci tak radziło? Nieważne, bo i tak nie mogłeś z tym nic zrobić. 

Zbyt długo. 

Te­raz tak mówisz, a sam - ile czekałeś? 

<a href=http://www.masterzmc.dbv.pl/news.php?readmore=115>Prezent urodzinowy</a>

<a href=http://www.masterzmc.dbv.pl/news.php?readmore=104>Purpurą zwiedziony</a>

<a href=http://www.masterzmc.dbv.pl/news.php?readmore=131>Życie w kolorze</a> 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Mateusz Sawczuk

Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]