Nie czekaj, aż życie [...] – Mateusz Sawczuk

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Mateusz Sawczuk — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nie cze­kaj, aż życie się zacznie, tyl­ko sam zacznij żyć!

Don't wait for li­fe to co­me, start li­ving right away!

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 stycznia 2012, 21:47

Większość ludzi ma te słowa w głowie i nie pot­rze­buje, żeby ktoś im je pow­tarzał.


Naj­gor­sze jest to, że jak wszys­tko się ciągle zmienia, to tra­cisz pew­ność co do te­go, jak CHCIAŁBYŚ żyć.

A po­tem w ogóle zas­ta­nawiasz się, czy chciałbyś. 

Nie wszys­tkie słowa przyj­mu­jemy od ra­zu, niektóre od­rzu­camy z całą sta­now­czością... Ale by­wa, że po pew­nym cza­sie pow­ra­camy do nich i uz­na­jemy za słuszne.

By­wa też tak, że niektóre słowa od początku uz­na­jemy za praw­dzi­we, ale po później za­pomi­namy o nich i żyje­my jak­by na przekór...

Wielu z nas mogłoby po­wie­dzieć, pa­raf­ra­zując słowa kla­syka: Nie żyję tak jak chcę, choć wiem, jak chciałbym żyć. 

I ilu Ci tak radziło? Nieważne, bo i tak nie mogłeś z tym nic zrobić. 

Zbyt długo. 

Te­raz tak mówisz, a sam - ile czekałeś? 

<a href=http://www.masterzmc.dbv.pl/news.php?readmore=115>Prezent urodzinowy</a>

<a href=http://www.masterzmc.dbv.pl/news.php?readmore=104>Purpurą zwiedziony</a>

<a href=http://www.masterzmc.dbv.pl/news.php?readmore=131>Życie w kolorze</a> 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mateusz Sawczuk

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 14:50Logos sko­men­to­wał tek­st W cza­sach kiedy pat­riotów [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 14:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]