Nie budź mnie, Z marzeń [...] – rudolf88

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest rudolf88 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nie budź mnie,
Z marzeń o To­bie...

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 września 2017, 06:26

Myśl, która po­kazu­je, że spełnienie marzeń o kimś niesie nieu­chron­ne ry­zyko, że mu­simy być go­towi na zmie­rze­nie się z roz­cza­rowa­niem tym kimś..... Bo tyl­ko w marze­niach uda­je nam się uniknąć roz­cza­rowań.
Tak ja to widzę ;) 

Ład­na myśl, ale niepraktyczna. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 04:06Michaelowa sko­men­to­wał tek­st * Dwadzieścia Już Lat [...]

dzisiaj, 00:05cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przynajmniej je­den

wczoraj, 23:22Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:20Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 23:18Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Bezradną dłonią, let­nim muśnięciem wiat­ru. Cicho [...]

wczoraj, 22:33yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:36Papużka sko­men­to­wał tek­st księżycowy sen

wczoraj, 21:26yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 21:25Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2