Nie budź mnie, Z marzeń [...] – rudolf88

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest rudolf88 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nie budź mnie,
Z marzeń o To­bie...

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 września 2017, 06:26

Myśl, która po­kazu­je, że spełnienie marzeń o kimś niesie nieu­chron­ne ry­zyko, że mu­simy być go­towi na zmie­rze­nie się z roz­cza­rowa­niem tym kimś..... Bo tyl­ko w marze­niach uda­je nam się uniknąć roz­cza­rowań.
Tak ja to widzę ;) 

Ład­na myśl, ale niepraktyczna. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]