Nie budź mnie, Z marzeń [...] – rudolf88

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest rudolf88 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nie budź mnie,
Z marzeń o To­bie...

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 września 2017, 06:26

Myśl, która po­kazu­je, że spełnienie marzeń o kimś niesie nieu­chron­ne ry­zyko, że mu­simy być go­towi na zmie­rze­nie się z roz­cza­rowa­niem tym kimś..... Bo tyl­ko w marze­niach uda­je nam się uniknąć roz­cza­rowań.
Tak ja to widzę ;) 

Ład­na myśl, ale niepraktyczna. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 04:35Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 01:35MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 01:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 01:33MyArczi sko­men­to­wał tek­st Największy szczyt jest na [...]

dzisiaj, 01:12Cambel do­dał no­wy tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 00:40Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:38William do­dał no­wy tek­st Największy szczyt jest na [...]

wczoraj, 23:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Idź-idź i już Nie [...]

wczoraj, 23:40Logos do­dał no­wy tek­st Po pew­nym cza­sie wspom­nienia [...]

wczoraj, 23:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Idź-idź i już Nie [...]