Kamil Borkowski
 24 września 2012 roku, godz. 12:14

niektórzy już tak mają, co zrobić