Jerryk S.
 23 sierpnia 2014 roku, godz. 8:47

Pewnie, jak jest warto. Ale też swoje trzeba cenić.