silvershadow __
 12 października 2019 roku, godz. 9:56

tak, prawda nie leży
więc też nie na jednej stronie