zorro4 damian
 4 kwietnia 2021 roku, godz. 2:17

tłumom się

zdaje że sięga

też