Nic tak nie niszczy [...] – Colinas

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Colinas — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nic tak nie niszczy człowieka
jak des­po­tyzm naj­bliższej ser­cu.

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 kwietnia 2015, 12:02

oj, długo myślałam, by coś rzec i nie rzeknę, myśl spo­dobała mi się od pier­wsze­go czy­tania, nie do­dam nic, przyj­mij tyl­ko so­lidar­ność moją i poz­dro­wienia, dob­re­go :) 

dob­ra myśl
poz­dra­wiam ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nikaaaa

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]