Nic tak nie niszczy [...] – Colinas

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Colinas — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nic tak nie niszczy człowieka
jak des­po­tyzm naj­bliższej ser­cu.

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 kwietnia 2015, 12:02

oj, długo myślałam, by coś rzec i nie rzeknę, myśl spo­dobała mi się od pier­wsze­go czy­tania, nie do­dam nic, przyj­mij tyl­ko so­lidar­ność moją i poz­dro­wienia, dob­re­go :) 

dob­ra myśl
poz­dra­wiam ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nikaaaa

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]