Anna S. Anna Szyrwińska
 17 grudnia 2020 roku, godz. 17:03

Powiedziałabym "oswojone" :)