Nawet kiedy inni ludzie [...] – microoo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest microoo — zgromadziliśmy 5 opinii.

Na­wet kiedy in­ni ludzie każą nam tańczyć w ryt­mie ich mu­zyki to nam po­zos­ta­je wybór ta­necznych kroków...
Ważne by na ba­lu życia nie pod­pierać ścian.
Bo ściany są sta­bil­ne ale mu­zyka kończy się nies­podziewa­nie szyb­ko...

myśl
zebrała 70 fiszek • 21 sierpnia 2010, 16:32

obie in­ter­pre­tac­je są jak naj­bar­dziej traf­ne...

Da­mianie masz rację- nig­dy nic na siłę... i oby nie pod­pierać związku samotnie...
Ma­rysiu- tak- korzys­tać z uroków jak tyl­ko się da i tańczyć, tańczyć i tańczyć;) po swo­jemu:) a książę to też dob­ry po­mysł- by­le chciał za­tańczyć z tą właśnie księżniczką;)

Dziękuję za in­ter­pre­tac­je:) i rzeczy­wiście- ta myśl ma ich kilka;) 

Każdy na będą na ba­lu swo­jego życia po­winien dob­rze korzys­tać z je­go uroków. Nie mu­si i nie po­winien śle­po podążać pos­tarzając czy­jeś kro­ki czy błędy in­nych. Może z nich na­tomiast wy­ciągać nauki [...] — czytaj całość

Mo­ja in­ter­pre­tac­ja jest ta­ka, że jeśli w związku jed­na oso­ba narzu­ca coś dru­giej, to do nas na­leży "os­tatnie słowo",
"wybór ta­necznych kroków" su­geru­je, że nie ma­my wyjścia, mu­simy "tańczyć", ale to od nas [...] — czytaj całość

Od­poczy­waj Da­mianie:) a jak coś wy­myślisz, na­pisz:) cieka­wi mnie Two­ja opi­nia- jak zawsze;)

Poz­dra­wiam cieplutko:) 

Wrócę do tej myśli, jak na ra­zie sta­wiam dużego plusa:)
na obecną chwilę jes­tem strasznie zmęczo­ny i ciężko mi się sku­pić... ale myśl mnie zain­try­gowała, Ka­siu, i muszę ko­nie­cznie nad nią dłużej po­myśleć :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Huaquero

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:12Moon G sko­men­to­wał tek­st * JOAN­NAH * 

dzisiaj, 16:37piórem2 do­dał no­wy tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:28yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]