12 grudnia 2017 roku, godz. 11:19  4,2°C

Nawet jak oddychał - to był gorszy od pozostałych.

Irracja Grzegorz, Antoni.
 12 grudnia 2017 roku, godz. 23:16

... ale za to oddychał świeżym powietrzem... a nie jakimiś wyziewami...