kati75 Kati
 12 września 2021 roku, godz. 22:51

Zamknąć stary rozdział i do tego nie wracać...