Nasza miłość jest jak [...] – Bauerek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bauerek — zgromadziliśmy 4 opinie.

Nasza miłość jest jak kos­tka Ru­bika, cho­ciaż sta­ram się, kręcę nią w każdą stronę od pół ro­ku. To i tak się nic nie układa.

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 grudnia 2009, 22:13

Wyt­rwałość ow­szem, tu­taj jest wspólna cecha. Ale al­go­rytmów możemy się nau­czyć, miłości nie. ;) 

No właśnie się nie da. Dla mnie to ab­surdal­ne porówna­nie z tej rac­ji, że mam ta­kiego małego ma­niaka w do­mu. Może gdy­by nie on pot­ra­fiłabym spoj­rzeć na kos­tkę Ru­bika jak na trud­ne ob­licze miłości. 

Myśl może i dob­ra, ale do mnie nie prze­mawia, bo mój brat układa ją w mniej niż dwie mi­nuty. To tak jak­by mo­je życie pod Twoją myślą sa­mo pi­sało ko­men­tarz; Na miłość trze­ba mieć sposób, trze­ba się jej nau­czyć i umieć to wy­korzys­tac. Poz­dra­wiam. ;) 

Ja układam chaotycznie w su­mie tak jak miłość w moim mniema­niu jest chaosem.

poz­dra­wiam ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bauerek

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 15:30dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2