Nasza miłość jest jak [...] – Bauerek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bauerek — zgromadziliśmy 4 opinie.

Nasza miłość jest jak kos­tka Ru­bika, cho­ciaż sta­ram się, kręcę nią w każdą stronę od pół ro­ku. To i tak się nic nie układa.

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 grudnia 2009, 22:13

Wyt­rwałość ow­szem, tu­taj jest wspólna cecha. Ale al­go­rytmów możemy się nau­czyć, miłości nie. ;) 

No właśnie się nie da. Dla mnie to ab­surdal­ne porówna­nie z tej rac­ji, że mam ta­kiego małego ma­niaka w do­mu. Może gdy­by nie on pot­ra­fiłabym spoj­rzeć na kos­tkę Ru­bika jak na trud­ne ob­licze miłości. 

Myśl może i dob­ra, ale do mnie nie prze­mawia, bo mój brat układa ją w mniej niż dwie mi­nuty. To tak jak­by mo­je życie pod Twoją myślą sa­mo pi­sało ko­men­tarz; Na miłość trze­ba mieć sposób, trze­ba się jej nau­czyć i umieć to wy­korzys­tac. Poz­dra­wiam. ;) 

Ja układam chaotycznie w su­mie tak jak miłość w moim mniema­niu jest chaosem.

poz­dra­wiam ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bauerek

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 17:12Moon G sko­men­to­wał tek­st * JOAN­NAH * 

dzisiaj, 16:37piórem2 do­dał no­wy tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:28yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]