Na rosterki i smutki [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 24 opinie.

Na ros­terki i smut­ki , kieliszek wódki.

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2018, 21:31

Uwiel­buam długie kieliszki.
Oszro­nione z od­ro­biną fa­naz­ji i żeby moc­no ko­pało
wte­dy płynę płynę. 

le­piej 0,7 i dru­gi kieliszek ;) 

Two­ja kochli­wość ma jeszcze wiele ta­jem­nic przed Tobą. :)) 

Nies­te­ty. Pudło. Nis za­kochuję się w ob­cych przez internet 

Nies­pełnionym marze­niem yes­tem Twym, o nieroz­trop­na. :D 

Fan­tazje nies­pełnione­go fagasa 

Zła na się jes­teś? :D Bożen­ko, mu­sisz os­trożnie stąpać, bo kiedy przy­dep­tu­jesz so­bie sut­ki, to sta­jesz się niemiła. :D 

Od­wal się złana­sie naoglądałeś się por­nosów i ci bi­je.

Węgier­skie a ja­pońskie nie? 

Bożen­ko, zwiędłość Twoich pier­si i ob­wisłość pośladków nie przekłada się na Twoich rozmówców, żebyś nie wiem, jak bar­dzo te­go pragnęła. :P
Po­lecam Bor­pince, szczególnie po ciemku.
Po­ważnie.
Dob­rej no­cy :)) 

Węgier­skie czerwone 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]