Największą pomocą od Boga [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 7 opinii.

Naj­większą po­mocą od Bo­ga jest kop­niak w doopę

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 sierpnia 2018, 18:36

A ja­koś nikt się o niego nie mod­li. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Niektóre są po pros­tu kon­sekwen­cją naszych czynów, a in­ne mogą być od Bo­ga, jak so­bie leżysz nic nie ro­bisz i brak­nie ci ka­sy na czyn­sz i lądu­jesz na bru­ku, to jest kopniak [...] — czytaj całość

Myślę, że Bog, czy nie On, ale po pros­tu w życiu dos­ta­jemy ich co naj­mniej dziesiątki i czy pro­wadzi to do miłości i spo­koju -wątpię. 

Prze­cież ro­bię to tyl­ko po to, żebyś Ty do mnie zaglądnął :D 

An­dzia, dzięki, masz rzadką dziś umiejętność czy­tania bez gu­bienia li­ter ;-)
Mar­cin, Stwórcy o to chy­ba cza­sem chodzi by cię wkoorwić.
Dzięki, że cza­sem do mnie zaglądacie 

Ja bym po­wie­działa, że naj­więk"sz"ą. ;P ale co ja tam wiem. ;P 

Kop­niak w doopę od sa­mego Stwórcy to zaszczyt :] choć aku­rat ja pew­nie bym się wkur***... :D 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

scorpion

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]