Największą pomocą od Boga [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 7 opinii.

Naj­większą po­mocą od Bo­ga jest kop­niak w doopę

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 sierpnia 2018, 16:36

A ja­koś nikt się o niego nie mod­li. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Niektóre są po pros­tu kon­sekwen­cją naszych czynów, a in­ne mogą być od Bo­ga, jak so­bie leżysz nic nie ro­bisz i brak­nie ci ka­sy na czyn­sz i lądu­jesz na bru­ku, to jest kopniak [...] — czytaj całość

Myślę, że Bog, czy nie On, ale po pros­tu w życiu dos­ta­jemy ich co naj­mniej dziesiątki i czy pro­wadzi to do miłości i spo­koju -wątpię. 

Prze­cież ro­bię to tyl­ko po to, żebyś Ty do mnie zaglądnął :D 

An­dzia, dzięki, masz rzadką dziś umiejętność czy­tania bez gu­bienia li­ter ;-)
Mar­cin, Stwórcy o to chy­ba cza­sem chodzi by cię wkoorwić.
Dzięki, że cza­sem do mnie zaglądacie 

Ja bym po­wie­działa, że naj­więk"sz"ą. ;P ale co ja tam wiem. ;P 

Kop­niak w doopę od sa­mego Stwórcy to zaszczyt :] choć aku­rat ja pew­nie bym się wkur***... :D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]