Największą pomocą od Boga [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 7 opinii.

Naj­większą po­mocą od Bo­ga jest kop­niak w doopę

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 sierpnia 2018, 16:36

A ja­koś nikt się o niego nie mod­li. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Niektóre są po pros­tu kon­sekwen­cją naszych czynów, a in­ne mogą być od Bo­ga, jak so­bie leżysz nic nie ro­bisz i brak­nie ci ka­sy na czyn­sz i lądu­jesz na bru­ku, to jest kopniak [...] — czytaj całość

Myślę, że Bog, czy nie On, ale po pros­tu w życiu dos­ta­jemy ich co naj­mniej dziesiątki i czy pro­wadzi to do miłości i spo­koju -wątpię. 

Prze­cież ro­bię to tyl­ko po to, żebyś Ty do mnie zaglądnął :D 

An­dzia, dzięki, masz rzadką dziś umiejętność czy­tania bez gu­bienia li­ter ;-)
Mar­cin, Stwórcy o to chy­ba cza­sem chodzi by cię wkoorwić.
Dzięki, że cza­sem do mnie zaglądacie 

Ja bym po­wie­działa, że naj­więk"sz"ą. ;P ale co ja tam wiem. ;P 

Kop­niak w doopę od sa­mego Stwórcy to zaszczyt :] choć aku­rat ja pew­nie bym się wkur***... :D 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]