nie zwracamy uwagi na [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 2 opinie.

nie zwra­camy uwa­gi na szczegóły, a to one zdradzają cechy cha­rak­te­ru

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 sierpnia 2013, 17:23

i z te­go po­wodu wciąz w ta­rapa­ty się ładujemy;) 

Trze­ba mieć "dob­ry wzrok" i chęci żeby dos­trze­gać szczegóły...
W tych cza­sach jest na to nikła szansa... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Palulusia

Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

wczoraj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

wczoraj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

wczoraj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

wczoraj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

wczoraj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

wczoraj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]