nie zwracamy uwagi na [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 2 opinie.

nie zwra­camy uwa­gi na szczegóły, a to one zdradzają cechy cha­rak­te­ru

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 sierpnia 2013, 17:23

i z te­go po­wodu wciąz w ta­rapa­ty się ładujemy;) 

Trze­ba mieć "dob­ry wzrok" i chęci żeby dos­trze­gać szczegóły...
W tych cza­sach jest na to nikła szansa... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Palulusia

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 15:35Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 15:32Moon G do­dał no­wy tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 13:37fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte trze­cie

dzisiaj, 13:31ducati7 do­dał no­wy tek­st Życzę wielu marzeń, żeby [...]

dzisiaj, 12:36Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 12:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:34fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte dru­gie

dzisiaj, 12:32Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaskoczenie

dzisiaj, 12:27I.Anna sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 12:24Loisentaz do­dał no­wy tek­st Najdalej te­mu, który dro­ga [...]