Najpiękniejsze kwiaty pochodzą z [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 10 opinii.

Naj­piękniej­sze kwiaty pochodzą z głębi ser­ca.

myśl
zebrała 122 fiszki • 21 kwietnia 2010, 06:56

Piękne. <3 

Pięknie na­pisa­ne.
Gdy­by tyl­ko każde ludzkie ser­ce kryło w so­bie piękne kwiaty. 

Nie wni­kam w ludzkie ser­ca,ani też nie oce­niam ludzi.Po­nieważ sam Pan Bóg nie oce­nia nas,naszych serc gdy żyje­my,dlacze­go miałbym to czy­nić ja?
Sen­ten­cja o kwiatach z głębi ser­ca do­tyczyła pięknych in­ten­cji,miłości,przy­jaźni itp.Te uczu­cia wy­wodzą się właśnie z głębi ser­ca.I jeśli właśnie z z ta­kiego ser­ca pochodzą zaw­sze będą naj­piękniej­sze,choćby były najskromniejsze. 

ok ...może i ser­ce jest najzdrad­liw­sze...lecz jest ta­kie jak je­go właściciel 

ser­ce to nie tyl­ko skar­bni­ca uczuć.
Skłon­ności ser­ca uka­zują się w czy­nach, mo­wie, myślach......Paulin­ko to wszys­tko jest uczu­ciem .....ważne by było pięknym i ....szlachet­nym :) ser­cem mówi­my ...słucha­my....i kochamy.... 

je­dynie w ser­cu zak­witnie kwiat sprag­niony pro­myka słońca i miłości ........ 

Bo i ser­ce jest og­ro­dem w którym można zna­leźć sa­mo piękno. Poz­dra­wiam :) 

oj tak :) ser­ce jest skar­bnicą wszys­tkiego co piękne i ludzkie :) świet­nie to na­pisałeś Se­neko :) (+) 

... nie war­tość, czy piękno real­ne, lecz włożone uczu­cia świad­czą o war­tości i pięknie podarku... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 15:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:35Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Ta bez­silność, która karze [...]

dzisiaj, 13:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 13:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:27carolyna sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:26carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 12:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st życie jak w ka­lej­dosko­pie

dzisiaj, 10:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 10:45$$ ma­ny wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2