Na jednym krześle w [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Na jed­nym krześle w ro­gu pokoju
sie­dzieli : anioł i de­mon.
Je­den na do­le dru­gi na górze,
w za­leżności od ilości szkla­nek.
Wy­pitych.

myśl • 14 maja 2019, 23:04

To co up­ra­wiamy to nie rozmowa
więc przep­raszam ale nie będę
ciągnąć wątku. 

Po pros­tu myślałem, że piszesz z serca 

No ale pjep­rznełeś grubo. 

nie ty jed­na, tak myślę 

A ja uważałam cię za bar­dziej inteligętnego. 

to naj­lep­sza po­ra, żebyś przes­tała pić 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]