Marsjanka1980 Marysia
 12 maja 2022 roku, godz. 14:49

Sercem patrz, do duszy zajrzyj.
W głębinach zobaczysz więcej.

Człowieka, jak i książki, nie ma sensu puentować bez czytania.

Pozdrawiam :)

Anna S. Anna Szyrwińska  12 maja 2022 roku, godz. 14:59

Przeczytany został kilkakrotnie. Przykłady wokół.