Anna S. Anna Szyrwińska
 13 stycznia 2021 roku, godz. 18:39

Miłość* = Szczęście
* prawdziwa😊