Myślisz, że nie potrafisz [...] – agulec

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest agulec — zgromadziliśmy 1 opinia.

Myślisz, że nie pot­ra­fisz za­pom­nieć? Niep­rawda! Nie pot­ra­fisz wy­baczyć.

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 lipca 2011, 23:35

... ludzie nie ro­zumieją, iż aby wy­baczyć i za­pom­nieć to trze­ba "ko­lec z ra­ny wyjąć"... i sa­mi nam to ut­rudniają, narzu­cając się swą osobą i na­molną prośbą o wy­bacze­nie i powrót do te­go co było... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]