Myślisz, że nie potrafisz [...] – agulec

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest agulec — zgromadziliśmy 1 opinia.

Myślisz, że nie pot­ra­fisz za­pom­nieć? Niep­rawda! Nie pot­ra­fisz wy­baczyć.

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 lipca 2011, 23:35

... ludzie nie ro­zumieją, iż aby wy­baczyć i za­pom­nieć to trze­ba "ko­lec z ra­ny wyjąć"... i sa­mi nam to ut­rudniają, narzu­cając się swą osobą i na­molną prośbą o wy­bacze­nie i powrót do te­go co było... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:45piórem2 do­dał no­wy tek­st Chcesz mieć święty spokój [...]

dzisiaj, 18:43piórem2 do­dał no­wy tek­st Długie wier­sze piszą poeci [...]

dzisiaj, 18:41piórem2 do­dał no­wy tek­st Klnąć może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:40piórem2 do­dał no­wy tek­st Zdradzić może każdy ale [...]

dzisiaj, 18:39piórem2 do­dał no­wy tek­st Toną nie ci którzy [...]

dzisiaj, 18:39Whitename sko­men­to­wał tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:38piórem2 do­dał no­wy tek­st Dróg jest wiele ale [...]

dzisiaj, 18:28Whitename sko­men­to­wał tek­st Ci błagają o li­tość, [...]

dzisiaj, 18:10Logos sko­men­to­wał tek­st Nawracanie się, to spiep­rze­nie [...]

dzisiaj, 17:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Poznanie MI­TOLO­GII STA­ROŻYT­NYCH SŁOWIAN [...]